ثبت نام

فرم ثبت نام
فرم ثبت نام آنلاین دانش آموزان و زبان آموزان
لطفا آموزشگاه مورد نظر جهت ثبت نام را انتخاب نمایید.

آشنایی با مراحل ثبت نام

 مرحله اول ورود به وب سایت رسمی مدرسه امام حسین (ع) و ثبت نام اولیه در برگه ثبت نام وب سایت

مرحله دوم ؛  ارائه مدارک به صورت حضوری و ثبت در پرونده

مرحله سوم ؛ انجام معاینات پزشکی و گواهی پزشکی و تشکیل پرونده

مدارک لازم جهت ثبت در پرنده :

  • اصل و کپی شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • تصویر پرسنلی در سال جدید
  • گواهی پزشکی معاینات