آموزشگاه تاج

آموزشگاه زبان انگلیسی تاج


آموزشگاه زبان تاج
  • برگزاری کلاس های مکالمه زبان (Discussion)
  • برگزاری کلاس های تقویتی
  • برگزاری کلاس های کنکور
  • برگزاری کلاس های کودکان
  • برگزاری کلاس های بزرگسالان

آدرس : اصفهان  – چهارباغ خواجو – خیابان شهدای خواجو – کوچه شهید ساغری – بعد از دبیرستان نادریان

شماره تماس :  03132748001